Skip links

SCM BİYOTEKNOLOJİ LTD. ŞTİ.

SCM BİYOTEKNOLOJİ LTD. 2021 yılında üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde Teknopark merkezli kurulmuş; bilgi, bilim ve teknolojiye dayalı çözümlerin toplumsal yarar ve ekonomik değere dönüşmesini hedefleyen inovatif bir biyoteknoloji firmasıdır. Firmamızın ana hedefi; yüksek teknoloji standartları çerçevesinde Ar-Ge tabanlı biyoteknoloji/biyomedikal araştırma çıktıları ortaya koymaktır.

SCM BİYOTEKNOLOJİ’nin odağında; Nükleik Asit İzolasyon Kitleri, Elisa Temelli Tanı Kitleri, Fragman ve Dizi Analizi Temelli Kit üretimleri yer almakta olup, bu üretimler Kapadokya Teknopark’ da yer alan Ar-Ge merkezinde gerçekleştirilmektedir. Firmamızın; Sanayi Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan üç adet Ar-Ge projesi yer bulunmaktadır. Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji alanlarında mevcut ürün portföyüne yakın gelecekte nadir hastalıklardan olan SMA Hastalığının Tanısı ve Tedavi takibinde kullanılacak kitler eklenecektir.

Firmamızın Ar-Ge projelerine yönelik, Sanayi Bakanlığı ve TÜBİTAK kurumları ile işbirliği süreçleri yürütmekte olup toplumsal sorumlulukları dikkate alan:

• Sağlığı koruma ve iyileştirmenin bir temeli olarak ana yaratıcı keşifleri, yenilikçi araştırma stratejilerini ve onların uygulamalarını hayata geçirmeyi hedefleyen,
• Ülkenin hastalıkları önleme kapasitesini güvence altına alacak bilim insanı kaynağını ve fiziksel kaynakları geliştirmek, korumak ve yenileme süreçlerinde yer alan,
• Yine ülkenin ekonomik refahını arttıracak tıptaki ve ilgili bilimlerdeki bilgi tabanını genişletmek ve araştırmaya yapılan kamu yatırımından sürekli yüksek verimlilik elde edilmesine destek olmayı hedefleyen,
• Bilimin yürütülmesinde en üst düzey bilimsel bütünleşmenin, kamuya hesap verme zorunluluğunun ve sosyal sorumluluğun örneğini teşkil etmek ve bunları teşvik etmeyi görev bilen bir misyona sahiptir.