Skip links

Sanger Dizileme Kitleri

Sanger dizileme, 1977’de Frederick Sanger ve arkadaşları tarafından geliştirilen, in vitro DNA replikasyonu sırasında DNA polimeraz tarafından zincir sonlandırıcı dideoksinükleotidlerin seçici olarak dâhil edilmesine dayanan bir DNA dizileme yöntemidir.

Teknoloji temeli göz önüne alındığında tanı, araştırma, üreme sağlığı, kişiselleştirilmiş tıp ve adli tıp için, akademi, devlet araştırma enstitüleri, İlaç şirketleri, Biyoteknoloji şirketleri, hastaneler ve klinikler çözüm sunduğumuz hedefler arasında yer almaktadır.

Firmamızın 400’den fazla gen bölgesi için tüm gen ve hedef bölgeler olmak üzere arşiv primerleri bulunmaktadır. Talepler doğrultusunda yeni primerin dizaynı ve üretimi 4-6 gün sürmektedir.