Skip links

Celemics, Biyomateryal teknolojileri üzerine faaliyet gösteren Tıp, Farmasötik, Mikrobiyom, Sentetik Biyoloji alanlarına öncülük etmek için DNA tabanlı biyomalzemeler ve yeni nesil sekanslama teknolojisini kullanan Ar-Ge ve üretim şirketidir.

Kanser Tanısı, İzlenmesi ve Erken Teşhisi
Nadir Hastalıkların Tanı ve Tedavi Yönetimi
Aşı Geliştirme ve Araştırma Takibi
Düşük Maliyetlerle Hızlandırılmış Antikor Keşfi
Mikrobiyom Analizi

Celemics kitleri, “Target capture” tabanlı kitlerdir. 2 gen ile 582 gen sayısı arasında değişen farklı gen içerikleri ve hedef bölge büyüklüklerine sahip 92’den fazla özel tasarlanmış (custom designed) NGS panelleri listemiz için iletişime geçin.