Skip links
Product_Sheet_CQ-Optima-PLUS_E04

ChromoQuant® kitleri, insanlarda kromozomal bozuklukların tanısı için kullanılan CE/IVD kitleridir. ChromoQuant kitleri dünya çapında birçok ülkede kullanılmaktadır. ChromoQuant® QF-PCR kiti dünya pazarında prenatal tanı için en yaygın olarak kullanılan CE işaretli in vitro tanı kitlerindendir.

ChromoQuant® Kitleri ile aşağıdaki moleküler genetik uygulamalara çözüm sunmaktayız.


1- Prenatal QF-PCR:

ChromoQuant STaR Optima
ChromoQuant SuperSTaR Optima
ChromoQuant Optima Basic
ChromoQuant Optima XY
ChromoQuant Optima 13
ChromoQuant Optima 18
ChromoQuant Optima 21

2- Y kromozom mikrodelesyonları:

ChromoQuant AZF

3- Gebelik Kaybı nedenlerinin analizi:

ChromoQuant Optima STaR PLUS
ChromoQuant Optima PLUS

QhromoQuant kitleri ürün listesi, analiz edilen kromozomlar ve kullanılan marker sayıları için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.