Skip links

Fragman Analiz Kitleri

Floresan DNA fragman analizi, dahili floresan boyut standartlarını kullanarak otomatik bir DNA Kapiler Elektroforez Genetik Analiz Cihazı üzerinde floresan etiketli DNA fragmanlarının kapiler elektroforezi ile çok yüksek bir çözünürlük ve tekrarlanabilirlik ile DNA fragmanlarının göreceli boyutunu ölçer.

Mikrosatellit uzunluklarının veya diğer DNA fragman türlerinin belirlenmesi, mutasyon tespiti, bağlantı analizi (linkage) ve kantitatif özellik lokusları (quantitative trait loci: QTL) haritalama, genetik çeşitlilik, soyağacı analizi ve heterozigotluk tespiti gibi birçok genetik çalışmanın önemli bir başlangıç bileşenini oluşturur.

Fragman Analizleriniz için kit portföyümüzde QF-PCR kitleri, Mikrosatellit istabilite (MSI) kitleri ve Fragile X, Miyotonik Distrofi (DM1), Huntington (HTT), Spinoserebellar Ataksi (SCA), Friedreich ataksisi gibi tekrar analizi kitleri yer almaktadır.