Skip links

Bioo Scientific, gıda ve yem güvenliği testleri ve yaşam bilimleri araştırmaları için yenilikçi çözümler sunan Austin, TX merkezli Biyoteknoloji şirketidir ve PerkinElmer’in grup şirketleri arasında yer almaktadır.


Bioo Scientific, PerkinElmer’in çatısı altında, Yeni Nesil Sekanslama için yenilikçi kütüphane hazırlama çözümleri geliştirmede liderdir. Kütüphane hazırlama çözümleri, dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları tarafından kullanılmaktadır ve yüzlerce hakemli makalede alıntılanmaktadır.


PerkinElmer, Illumina® ve Ion Torrent™ sekanslama platformları için kütüphane hazırlığının hassasiyetini, esnekliğini ve hızını artırmak için tasarlanmış eksiksiz bir NGS kütüphane hazırlama kit ve barkod portföyüne sahiptir.


Kütüphane hazırlık kitleri aşağıdaki uygulamaları basitleştirmek için optimize edilmiştir:

NGS Adaptörleri: Tüm NGS mültipleks ihtiyaçlarınız için barkodlu adaptörler,
Small RNA-Seq: Gen susturma ve gen ekspresyonunun transkripsiyon sonrası regülasyonu için tüm küçük RNA ve miRNA’nın profilinin çıkarılması
RNA-Seq: Belirli bir hücrede veya hücre popülasyonunda RNA’ların ekspresyon seviyesinin analizi için profil oluşturma
DNA-Seq: Agilent veya Roche hedef zenginleştirme ilee kullanılmak üzere tasarlanmış tüm genom dizileme için kütüphane hazırlama kitleri.
Targeted Sekanslama: Amplikon paneller ve tam hybrid-capture çözümleri gibi belirli genomik bölgeleri analiz eden yüksek düzeyde hedeflenmiş bir yaklaşım için hedeflenmiş yeniden dizileme
16S ve 18S rRNA Sekanslama: 16S ve 18S ITS rRNA Sekanslama, çevresel bir örnekte bulunan bakteri veya mantarları tanımlamak ve karşılaştırmak için kullanılır.
Tüm Genom Amplifikasyon: NGS ve diğer uygulamalar için tek hücreden ve diğer sınırlı DNA templateden DNA amplifikasyonu
Preimplantasyon Genetik Test: Preimplantasyon embriyolarının anöploidi tespiti

Rutin klinik laboratuvarlarda kullanılan tek gen hastalıklarının büyük çoğunu içerecek şekilde klinisyenlerin taleplerine göre hazırlanmış 55’ten fazla sayıda özelleştirilmiş NGS panelimiz bulunmaktadır.

www.biooscientific.com

 

PREİMPLANTASYON GENETİK TEST
Anöploidi, diploid (2n) genomdaki kromozom sayısındaki bir artışı (2n+1) veya azalışı (2n-1) ifade eder. Trizomi ve Monozomiler bu grupta yer almaktadır. Preimplantasyon Genetik Test (PGT) ile erken bir insan embriyosundaki bir hücrede bulunan Anöploidi tespit edilebilir.

Intron Sağlık olarak Preimplantasyon Genetik Test için sunduğumuz kitler:

 

PG-Seq™ Rapid Non-Invasive PGT Kit: Non-invaziv Preimplantasyon Genetik Test, kullanılmış embriyo kültür ortamından veya blastocoelik sıvı örneklerinden pikogram miktarlarında DNA’nın PGT amaçlı analiz edilebilmesi için özel olarak geliştirilmiştir.

PG-Seq™ Rapid Kit: Yalnızca 3 saatte NGS kütüphane hazırlama aşamasının tamamlanmasına imkân sunar. Dengesiz translokasyon ve segmentel hatalar gibi yapısal yeniden düzenlemeleri de kapsayacak şekilde kromozomal anöploidilerin tespitini sağlamaktadır. Kit ile elde edilen verilerin işlenmesi için, tescilli PG-Find™ yazılımı kit ile birlikte sağlanmaktadır.

PG-Seq™ Kit 2.0: : PGT-A (Anöploidi için Preimplantasyon Genetik Testi) ve PGT-M (Monojenik Bozukluklar için Preimplantasyon Genetik Testi) için kombine bir NGS iş akışı çözümüdür. DOPlify® WGA kiti ve bir kütüphane hazırlama kitinden oluşmaktadır. Kit ile elde edilen verilerin işlenmesi için,5MB kadar küçük kromozomal aberasyonların analiz edilmesine imkân sunan tescilli PG-Find™ yazılımı kit ile birlikte sağlanmaktadır.